Odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Tento formulář můžete využít v souladu s ustanovením § 1830 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že jste v pozici spotřebitele objednali zboží prostřednictvím e-shopu www.frostenhof.cz provozovaného panem Radkem Mrázem, IČ 66051614, se sídlem Malostranská 7, 262 02 Stará Huť

Vyplněný formulář odešlete prostřednictvím elektronické pošty na email info@frostenhof.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího (Malostranská 7, 262 02 Stará Huť). 

Přijetí vyplněného formuláře Vám bude potvrzeno bez zbytečného odkladu.